Exclusive berth 专属泊位

 

泊位租赁价格    单位:人民币(元)
类别
≥30≤66呎(161个)
83呎(41个)
99呎(13个)
132呎(2个)
165呎(1个)
小艇泊位≤30呎
(干泊位)

小艇泊位≤30呎
(水泊位)

单体
双体 单休
双体 单体 双体 单体 双休 单体 双体
非会员
RMB元/呎/天

12 24 15 30 20 40 30 60 50 100
15000元
每席每年

30000元
每席每年

会员
RMB元/呎/天

6 12 7.5 15 10 20 15 30 25 50
备注:1、泊位租赁年租(缴纳)8折,半年租(缴纳)9折
          2、船大于停泊位按船身呎寸收取泊位租金,船小于泊位按泊位呎寸收取泊位租金
         


注:此价格从2018年4月28日起执行,会籍权益详见会籍章程,青岛融创游艇会对上述保留最终解释权。

咨询电话:0532-5558 5999